OM Deklarasjon.no

Bak Deklarasjon.no står en veteran innen farlig avfall bransjen, Reknes AS, som har levert IT-løsning til bransjen siden 1990.


Reknes AS har siden 1990 vært en sentral leverandør av IT-løsning til farlig avfall bransjen. Reknes® har utviklet de viktigste IT-løsninger innenfor bransjen. Vi kan her blant annet nevne:
  • Norbas – Nasjonal database over alt farlig avfall
  • Norbas-Internett – Internettløsning for kontroll av bedriftenes leveringsplikt av farlig avfall
  • Norbit – Spesialløsning for avfallsbransjen
  • ASB-IT – Nasjonal løsning for håndtering av mottak av kasserte bly- og nikkel/cadmiumbatterier. Løsninger er utviklet for AS Batteriretur
  • Norkom – Kommunenes verktøy for kontroll av bedriftenes leveringsplikt av farlig avfall
En viktig oppgave for Reknes® har vært og vil være å tilby bransjen optimale løsninger for rasjonell og effektiv drift. Gjennom dette vil bedriftene i bransjen oppnå økt lønnsomhet, som er helt avgjørende for Reknes® som får sine inntekter fra bransjen.

29.12.2006
Her er du: Skip Navigation LinksDeklarasjon.no : OM Deklarasjon.no