Elektronisk deklarering lanseres 6. august 2007

Løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall blir klar for bruk 6. august 2007


Vi har i dag bestemt at løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall skal lanseres 6. August 2007.

Dette vil bli en milepæl for bransjen og vil på sikt gi betydelig besparelse for avfallsprodusentene som er opphav til det farlige avfallet og aktørene som mottar og sørger for videre forsvarlig håndtering avfallet frem til endelig disponering.

Løsningen legger også grunnlaget for å få på plass en enklere og mer effektiv rapportering til myndighetene.


05.07.2007
Her er du: Skip Navigation Links