Elektronisk deklarering

Løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall er nå klar til bruk. En veteran innenfor farlig avfall bransjen har tatt bransjeansvar og tilbyr ny fremtidsrettet løsning - Deklarasjon.no.


Bakgrunn
8. januar 2004 gikk daværende miljøvernminister, Børge Brende, ut i dagens næringsliv med melding om at farlig avfall systemet skulle rasjonaliseres og at det skulle gåes over til elektronisk rapportering til myndighetene. Bransjen har siden da ventet på en løsning som kunne effektivisere det omfattende og kostnadskrevende arbeidet med manuell håndtering av deklarasjonsskjemaet på papir.

Veteranen i bransjen, Reknes AS, tilbyr nå løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall.

Funksjonalitet
Versjon 1 av elektronisk deklarering av farlig avfall er rettet mot 3 brukergrupper og vi vil prøve å dekke behovet til disse. Dette er:
  1. Avfallsprodusenter - Bedrifter / virksomheter som er opphavet til og som skal deklarere sitt farlige avfall.
  2. Farlig avfall aktører – Bedrifter / virksomheter som transporterer, mottar eller behandler farlig avfall.
  3. Offentlige myndigheter – Offentlige myndigheter som farlig avfall aktører er forpliktet til å rapportere til.
For å få mer informasjon om hva løsningen vil dekke av behov for hver enkelt brukergruppe, klikk på linken for den respektive brukergruppe.

Informasjonsflyt
Mer utdypende opplysning om informasjonsflyten får du ved å klikke HER

Løsningen vil ha online forbindelse med Brønnøysundregistrene for forløpende oppdatering av informasjon om norske foretak.

Informasjonshefte
Det er utarbeidet hefte med utfyllende informasjon om Deklarasjon.no Heftet er i PDF-format og kan lases ned ved å klikke HER (2 110 kB)

Løsningen vil ha online forbindelse med Brønnøysundregistrene for forløpende oppdatering av informasjon om norske foretak.

Sikkerhet
Sikkerhet er viktig for en slik løsning. Dette er det tatt hensyn til og informasjon om deklarert avfall blir kun tilgjengelig for godkjente brukere og da kan kun relevant informasjon taes ut. All bruk av løsningen blir automatisk overvåket, og forsøk på urettmessig bruk av data vil bli oppdaget og brukere som blir tatt i misbruk vil kunne miste tilgang.

Fri bruk
Fra du registrer deg som bruker kan du benytte løsningen gratis og uten forpliktelser i 3 måneder. Deretter koster det kun kr. 500,- per år for inntil 100 deklarasjoner og deretter kr. 5,- per deklarsjon.

03.01.2007
Her er du: Skip Navigation LinksDeklarasjon.no : Elektronisk deklarering