Elektronisk deklarering av farlig avfall klar til bruk

Løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall er nå klar for bruk


Løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall er nå klar til bruk. Dette innebærer en forenkling for deg som skal deklarere farlig avfall. Nå slipper du manuell utfylling av forhåndstrykt deklarasjonsskjema. Deklarering av farlig avfall kan nå gjennomføres på www.deklarasjon.no enkelt og rasjonelt, og deklarasjonen skrives ut på vanlig hvit papir.

Kom i gang
Klikk på Kom i gang for å få informasjon om hvordan du kan ta i bruk den nye løsninge.

Milepæl
Dette vil bli en milepæl for bransjen og vil på sikt gi betydelig besparelse for avfallsprodusentene som er opphav til det farlige avfallet og aktørene som mottar og sørger for videre forsvarlig håndtering avfallet frem til endelig disponering.

Løsningen legger også grunnlaget for å få på plass en enklere og mer effektiv rapportering til myndighetene.

Mer informasjon
Mer informasjon om løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall får du her.


06.08.2007
Her er du: Skip Navigation Links