Gratis periode utvidet

Fri bruk av elektronisk deklarering av farlig avfall er utvidet til å gjelde frem til og med 31. mars 2008


Vi har i dag besluttet å utvide perioden for fri bruk av elektronisk deklarering av farlig avfall til å gjelde frem til og med 31. mars 2008. Samtidig innfører vi at alle nye brukere får bruke elektronisk deklarering av farlig avfall gratis og uten forpliktelser i 3 måneder.

For mer informasjon om elektronisk deklarering av farlig avfall klikk her


03.01.2008
Her er du: Skip Navigation Links