Mulighet for "mal-deklarasjoner"


For å gjøre deklareringen av farlig avfall enda enklere er det i dag lagt inn mulighet for å registrere "mal-deklarasjoner".

Samme type avfall
Leverer du samme type avfall gang etter gang vil du ha stor nytte av denne funksjonaliteten. Du registrerer en eller flere "mal-deklarasjoner" med det mest bruke avfallsopplysningene. Når du skal levere avfall, går du inn på aktuell "mal-deklarasjon" og gjør nødvendige endringer, mengde / kolli etc., og skriver ut deklarasjonen. "Mal-deklarasjon" blir liggende klar til senere bruk og utskrevet deklarasjon blir liggende på "Oversikt" og under arkfanen "Deklarert".

Hvordan bruke "mal-deklarasjon"
Velg "Deklarer" som normalt. Når du kommer til siste trinn i veiviseren krysser du av for "Arkiver deklarasjon som mal" og angir navn på malen. Når du nå klikker på "Arkiver deklarasjon" blir deklarasjonen arkivert som mal og finnes på "Oversikt" og under arkfanen "Mine maler".

Når du skal bruke "mal-deklarasjonen" går du til "Oversikt" og arkfanen "Mine maler" og klikker på "Detalj" for aktuell mal. Gjør ønskede endringer, og klikk på "Skriv ut deklarasjon". Ny deklarasjon blir opprettet basert på denne malen og deklarasjon skrives ut. Den utskrevne deklarasjonen finnes på "Oversikt" under arkfanen "Deklarert".

Forenklet deklarering
Det kan være vanskelig å deklarere farlig avfall. Du skal finne riktig stoffnummer, eal-kode, transportklassifisering etc. Ved bruk av "mal-deklarasjon" kan dette arbeidet forenkles. Dersom du selv ikke innehar nødvendig kompetanse kan du innehente den internt eller eksternt og utarbeide "mal-deklarasjoner" for det forskjellige avfallet du leverer. Deklarasjonsarbeidet er da gjort en gang for alle. Når du leverer avfall benytter du aktuell "mal-deklarasjon" og endrer kun på mengde og antall kolli og skriver den ut.


27.03.2008
Her er du: Skip Navigation Links