Elektronisk deklarering oppdatert med nye muligheter


Ved utskrift av deklarasjon har en nå mulighet til å få skrevet ut avfallsprodusentens underskriftsdato og navn på person som deklarerer avfallet. I tillegg kan en også få med mottaker 1. ledd – Reg.Nr, aktørens navn og underskriftsdato.

Etter ønske fra brukere av ”tjenesten elektronisk deklarering av farlig avfall” på Deklarasjon.no er det lagt inn ny funksjonalitet som gjør bruk av elektronisk deklarering av farlig avfall enklere.

Avfallsprodusentens underskrift
Når deklarasjon skrives ut blir navnet på personen som deklarerer avfallet tatt med i feltet for ”Underskrift avfallsprodusent”. Dette gjør at det er tilstrekkelig med enkel signering, og at det fremgår klart hvem som har signert på deklarasjonen. I tillegg skrives underskriftsdatoen også ut.

Mottaker 1. ledd
For brukere som har avtale med mottaker 1. ledd kan nå få feltet ”Aktør 1. ledd" utfylt. Ved utskrift av deklarasjon blir reg nr, aktørens navn og dato skrevet ut på deklarasjonen. Aktør som henter det farlige avfallet treng kun å signere på deklarasjon, da resten alt er fylt ut. Brukere som ønsker denne mulighet kan sende en e-post til kir@reknes.no.

Oppdatert 26.02.2009
Nå kan du selv legge inn denne opplysningen. Klikk her for å se hvordan.


22.02.2009
Her er du: Skip Navigation Links