Legg inn aktør 1. ledd selv


Du kan nå selv legge inn hvem avfallet skal leveres til

Informasjon om hvem avfallet skal leveres til legger du inn under Mine opplysninger, og du gjør som følgende:

Går til Forside, velg Mine opplysninger og klikk på arkfanen Mottaker og du får frem følgende bilde.

Fyll ut med reg.nr og navn til aktøren (mottakeren) som du skal levere ditt farlige avfall til. Denne opplysning blir skrevet ut på deklarasjonsskjema som vist nedenfor:


26.02.2009
Her er du: Skip Navigation Links