Deklarering av næringsavfall


Deklarasjon.no tilbyr nå deklarering av alle avfallstyper, både farlig avfall og næringsavfall

Det er i dag lagt inn på Deklarasjon.no mulighet for å deklarere næringsavfall i tillegg til farlig avfall. Klassifiseringen av avfallet (avfallstype) er basert på Norsk Standard NS 9431. NS 9431 benyttes også av Statistisk sentralbyrå, SSB. Dette vil forenkle rapporteringen til myndighetene.

Deklarering av næringsavfall har ikke krav til så mye detaljinformasjon, og er derfor enklere enn deklarering av farlig avfall. Bruker du deklarasjonsmaler, så er deklarering av både farlig avfall og næringsavfall svært enkel og rasjonell.

Nedenfor vises skjermbilde for deklarering av næringsavfall.


13.03.2009
Her er du: Skip Navigation Links