Rapportering med eksport til Microsoft Excel


Brukere av Deklarasjon.no som deklarerer sitt avfall (farlig avfall og næringsavfall) på Deklarasjon.no, kan nå enkelt få oversikt over hva de har levert av avfall.

Eksempel på rapport vises nedenfor.

Rapporten kan overføres til Excel – kun ved å taste på linken Klikk her for å overføre rapport til Excel. Forutsetning for å overføre rapport til Excel er at Microsoft Excel er installert på maskinen.

Når du deklarer ditt avfall på Deklarasjon.no blir avfallet klassifisert i henhold til Norsk Standard NS 9431. Dette innebærer at dine avfallsopplysninger er klargjort for rapportering til myndighetene.

Rapporten vil inneholde både farlig avfall og næringsavfall. Dette gjør at brukere av Deklarasjon.no vil ha samle alle relevante avfallsopplysninger på ett sted, som alltid er tilgjengelig.


13.03.2009
Her er du: Skip Navigation Links