Bedret sporing


Det er nå mulig å få oversikt over når deklarasjoner som blir deklarert på Deklarasjon.no , er blitt registrert i Norbas.

Aktøren som er den første som mottar farlig avfall fra avfallsprodusent er pliktig å rapportere dette til myndigheten for registrering i Norbas. Denne oppgaven blir utført av Norsas AS. Når dine deklarasjoner er registrert i Norbas, betyr det at myndigheten har mulighet til å kontrollere at din deklarasjon blir håndtert iht. forskriften, og ikke kommer på avveier.

Nå har du mulighet til å se når dine deklarasjoner blir registrert i Norbas. Dette gir deg trygghet på at dine deklarasjoner blir håndtert på en forsvarlig måte. Nedenfor vises eksempel på slik oversikt..

Rapporten finner du på områder Deklarering under menyvalget Oversikt


16.03.2009
Her er du: Skip Navigation Links