Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter vil i første omgang være den myndighet som informasjon om mottatt farlig avfall skal rapporteres til. Per i dag vil det være Statens forurensingstilsyn, SFT, eller den han bemynder


Myndighetens muligheter
Løsningen for elektronisk deklarering av farlig avfall vil tilpasse rapporteringsformat slik at alt farlig avfall som er deklarert på Deklarasjon.no kan elektronisk rapporteres til myndigheten på det format som myndighetene legger opp til.

Informer meg
Ønsker du mer informasjon om elektronisk deklarering av farlig avfall klikk HER

Videre utvikling
Selv om vi mener at vi har tatt høyde for de viktigste behov som offentlige myndigheter har, så vet vi at når løsningen taes i bruk så viser det seg at behovene kan være andre og at behovene endres ved bruk. Vi har derfor lagt opp til at løsningen forløpende skal utvikles i takt med myndighetenes ønsker og behov. Har du forslag, gi oss tilbakemelding.

04.01.2007
Her er du: Skip Navigation Links