Velkommen til deklarering av avfall

Dette området inneholde rutiner for elektronisk deklarering av avfall - både næringsavfall og farlig avfall

Du må være registrert som bruker og pålogget for å kunne ta i bruke rutine for deklarering av avfall - næringsavfall og farlig avfall. For å logge deg på klikk på Logg på på oppe til høyre.

Dersom du ikke er registrert som bruker klikk Kom I Gang for informasjon om hva som skal til for å benytte rutine for deklarering av farlig avfall.

Når du er pålogget, finner du på menyen til venstre valgene for deklarering av avfall med mere. Her kan du deklarere både farlig avfall og næringsavfall. Dette innebærer for deg som bruker, at du på ett sted får oversikt over alt avfall din virksomhet produserer.

Deklarering
Deklarering av avfall gjøres ved hjelp av veiviser eller ved bruk av maler.

Maler
Den enkleste og raskeste måten å deklarere avfall på er ved bruk av maler. Du oppretter da en mal for hver avfallstype du ønsker å deklarere. Denne malen inneholder alle nødvendige opplysninger om dette avfallet. Når du skal deklarer ditt avfall bruker du aktuell mal, og det eneste du trenger er eventuelt å korrigere mengde og antall kolli. Du oppretter mal ved å velge Deklarering - Mine maler, og klikker på Opprett ny mal.

Ferdige maler fra din mottaker
Din mottaker av avfall kan opprette et sett med maler, som du kan få tilgang til ved å legg inn mottakerens registreringsnummer under menypunktet Mine opplysninger, som du finner på forsiden. Du kan kopiere disse malene til Deklarering - Mine maler via Generelle maler fra min mottaker, som du finner du i menyen til venstre.

Deklarasjonens gang
Fra deklarasjonen blir registrert og frem til endelig sluttbehandling av avfallet, gjennomløper deklarasjonen forskjellig faser. Deklarasjon.no har en egne ”Statuser” for disse fasene, og disse er:

  1. Under registrering: Deklarasjon er ikke er ferdig registrert.
  2. Klar til levering / henting: Deklarasjonen (avfallet) er klart til levering, men deklarasjon er ikke skrevet ut enda. Deklarasjonen er nå tilgjengelig for din mottaker av avfall, som kan bruke deklarasjonsopplysningene til å planlegge henting av avfall.
  3. Deklarert: Deklarasjonsskjema er skrevet ut klar for henting. Deklarasjonen er låst for endringer.
  4. Sendt mottaker: Når avfallet er hentet eller levert til mottaker kan du merk deklarasjonen at den er sendt. Avfall som har denne status blir med på Rapporter over levert avfall.
  5. Mottatt aktør 1. ledd: Når aktør 1. Ledd (avfallsprodusentens mottaker av avfall) har mottatt avfallet, kan han elektronisk hente opplysninger om avfallet fra Deklarasjon.no. Avfallet blir da automatisk merket med ”Mottatt aktør 1. ledd”.
  6. Registrert i Norbas: Ved mottak av farlig avfall plikter aktør 1. ledd å rapportere dette til Statens forurensingstilsyn, SFT, v/Norsas AS. Norsas AS registrer deklarasjonen i den nasjonale database over farlig avfall – Norbas. Når deklarasjon har fått denne status vet du som avfallsprodusent at avfallet er innenfor det offentlige system, og myndighetene kan kontrollere den videre håndtering.
  7. Sluttbehandlet: Virksomhet som sluttbehandler avfallet har mulighet til å rapportere dette til Deklarasjon.no. Avfallsprodusent kan da se at avfallet er endelig sluttbehandlet.

Utfylling av mottaker 1. ledd
Feltet Aktør 1. ledd kan fylles ut automatisk ved deklarering. Hvordan dette skal gjøres finner du informasjon om her.

Har du spørmål, vennligst send en e-post til oss eller ring oss på telefon 70 19 80 80.

Her er du:  Skip Navigation LinksDeklarasjon.no : Deklarering : Start side Deklarering