Velkommen til Perpetuum AS sin kunde web

Denne internettside inneholder informasjon fra fagsystemet WMS for avfallsbehandling. WMS står for Waste Management Solutions og er utviklet av Reknes AS. WMS er markedsleder i det norske markedet innenfor håndtering av farlig avfall. Dine kunder vil gjennom denne tjenesten selv kunne hente ut rapporter vedrørende levert og fakturert avfall. Mangler dere tilgang eller ønsker tilgang for flere medarbeidere, se informasjon under punktet "Få tilgang" nedenfor.

Learn more »

Få tilgang:

For å få tilgang til informasjon på dette internettsted må du være kunde av selskap som benytter Reknes WMS. Klikk på Registrer meg som bruker for å be om tilgang. Etter registrering må dere sende en e-post til oss på følgende adresse: miljo@perpetuum.no for å få tilgang. I e-posten må dere oppgi hvilke bedrifter/kommuner dere har rettighet til å hente ut opplysninger for. Vi vil da tildele dere tilgang til faktura og avfallsopplysninger for aktuelle firma.

Pålogging:

Er du registrert som bruker, klikk på Logg på.

Mer informasjon:

For mer informasjon om hva dette WEB-området har av muligheter kontakt oss på telefon +47 4000 2929 eller send en e-post til miljo@perpetuum.no